Chloé, zij werd in 2014

- 1e Asduif Allround Rayon '14                                            
- 1e Asduif Allround Samenspel Zuid Oost Drenthe'14
- 1e Asduif Allround Club'14
- 4e Asduif Allround Afdeling 10 '14
- (Won in 2014, 12 prijzen van 12 vluchten! 10 keer 1 op 20!)
 
- 4e Asduif Allround Rayon '13
 
- Winnaar van 30 prijzen in 3 jaar.
- 19 keer 1 op 20
- 23 keer 1 op 10